CADian 2024

Performanța

 • Creșterea vitezei de deschidere a desenelor care conțin multe blocuri sau referințe externe.
 • Îmbunătățirea performanțelor de zoom și panoramare pentru desenele cu un număr mare de entități și pentru desenele îndepărtate de origine.
 • Zoom mai rapid pentru extindere, copiere și lipire de entități.
 • Performanța îmbunătățită a desenării liniilor, a panoramării, a copierii entităților și comutarea layout-urilor atunci când este utilizat OpenGL ES.
 • Îmbunătățirea performanței în lucrul cu blocuri.
 • Utilizare redusă a memoriei la deschiderea și închiderea desenelor în timpul utilizării OpenGL.

CADian 2024

Lucrul cu fișiere

 • Se specifică un sistem de coordonate atunci când se importă date din fișiere SDF, SQLITE sau SHP.
 • Se pot exporta tabele în format .csv
 • Se pot importa sau exporta fișiere în format Facet Modeler Binary (.fmb)
 • Pentru versiunile care nu includ ACIS, din fisierele STEP și IGES se importă entități ca meshes-uri.
 • Se pot selecta entitățile de importat din fișierele .ifc și există opțiunea de a specifica opțiunile de import.
 • Vor fi incluse entitățile tip underlays .rvt și .ifc atunci când se exportă în format .ifc.
 • Personalizați stiluri AEC pentru pereți, uși, ferestre, pereți cortină și părți de pereți cortină, scări, balustrade și plăci.

CADian 2024

Interfața utilizator

Faceți dublu clic pe o entitate pentru a afișa panoul Quick Properties pentru modificarea proprietăților care sunt utilizate cel mai des pentru tipul respectiv de entitate. Utilizați fila Drawing Settings > Quick Properties pentru a modifica afișarea panoului Quick Properties. Utilizați comanda Customize User Interface pentru a determina ce tipuri de entități și proprietăți sunt activate pentru a fi utilizate cu panoul Quick Properties.

 • Se utilizeaza comanda Customize User Interface pentru a crea și edita meniurile de tip "tile" cu imagini.
 • Faceți clic pe săgeata în jos de la capătul din dreapta al layout-ului din fereastra de desenare pentru a afișa și a alege dintr-o listă de layout-uri.

 • Utilizați noua fereastră de dialog Startup atunci când variabila de sistem STARTUP este setată la 1.
 • Se folosește limbajul Diesel pentru personalizarea meniului Ribbon.

CADian 2024

Selectarea și modificarea entităților

 • Utilizați snap-ul Geometric Center pentru a găsi centroidul oricărei polilinii sau spline închise.
 • Tăiați toate entitățile până la marginea unei entități de tăiere într-o singură operațiune, utilizând comanda Quick Trim.
 • Utilizați comanda Copy Multiple pentru a copia entități utilizând mai multe opțiuni.
 • Previzualizați modificările atunci când utilizați comenzile Offset, Trim și Extend.

CADian 2024

Spline

 • Desenați un spline utilizând vârfuri de control și parametrizarea nodurilor. Alegeți Undo pentru a șterge punctul specificat anterior.
 • Alegeți Join atunci când utilizați comanda Edit Spline pentru a combina un spline selectat cu alte spline-uri, linii, polilinii sau arce.

CADian 2024

Layere

 • Utilizați comanda Layer Isolate VP Freeze pentru a îngheța layerele entităților selectate în toate viewport-urile, cu excepția viewport-ului curent.
 • Utilizați comanda Viewport Layer pentru a îngheța și dezgheța layerele și, de asemenea, utilizați-o din tab-ul Model.
 • Controlați dacă entitățile de pe layere pot fi tăiate de planurile de secțiune.

CADian 2024

Tabele

 • Crearea și actualizarea tabelelor din datele extrase din desene.
 • Se pot indepărta suprascrierile de formatare din celulele tabelelor.
 • Se poate face modificarea proprietăților și aplicarea conturului celulelor tabelelor.

CADian 2024

Blocuri

 • Editarea globală a textului atributelor asociate blocurilor cu ajutorul comenzii Global Edit Attributes.
 • Se utilizeaza comanda Rename Block pentru a crea un nou bloc prin redenumirea unui bloc existent.
 • Se utilizeaza comanda Change Block pentru a schimba numele unui bloc și apoi se poate modifica cu comanda Block Editor.

CADian 2024

Explorer

 • Se pot gestiona mai multe proprietăți cu ajutorul comenzii Explore Visual Styles.
 • Se pot gestiona mai multe setări de aspect utilizând comanda Explore Layouts.
 • Se poate specifica înghețarea automata a layer-elor în layout-urile pe care le creați cu ajutorul comenzii Explore Layers.
 • Se pot gestiona legăturile de date utilizând comanda Explore External References.
 • Se poate modifica ordinea coloanelor, vizibilitatea coloanelor și restabilirea afișării implicite a coloanelor în toate panourile Explorer.

CADian 2024

Modelare 3D

 • Utilizați comanda Project Geometry pentru a crea proiecția liniilor, curbelor sau punctelor pe un solid, o suprafață sau o regiune tridimensională.
 • Utilizați comenzile Show CV și Hide CV pentru a afișa sau ascunde punctele de control (vertices) ale suprafețelor și curbelor NURBS selectate.
 • Specificați setările de afișare pentru planurile de secțiune.
 • Se pot gestiona legăturile de date utilizând comanda Explore External References.
 • Se poate modifica ordinea coloanelor, vizibilitatea coloanelor și restabilirea afișării implicite a coloanelor în toate panourile Explorer.

CADian 2024

Tipărire și publicare

 • Se pot importa setări de pagini din alte desene.
 • Se pot utiliza presetări la publicarea sau exportarea fișierelor.pdf
 • Atunci când publicați sau exportați hașuri cu umplutură solidă în fișiere .pdf, alegeți opțiunea Polygon pentru a genera prin vectorizare un contur folosind poligoane și apoi umpleți conturul folosind culoarea corespunzătoare.
 • Atunci când utilizați comanda Publish, gestionați stările layere-lor alegând Layer States Manager în coloana Layer States.

CADian 2024

Alte caracteristici

 • Se pot crea rapoarte și șabloane de rapoarte utilizând comanda Extract Data.
 • Utilizați comanda Super Hatch pentru a hașura o zonă folosind o imagine, o textură, un bloc, o referință externă sau pentru a masca zona respectivă (wipeout).
 • Se utilizează comanda Frames pentru a afișa sau ascunde conturul tuturor imaginilor și a zonelor mascate (wipeout).
 • Se pot previzualiza modificările atunci când editați hașuri.
 • Se pot vizualiza cuvintele scrise greșit și se poate alege dintre ortografiile sugerate atunci când utilizați comanda Edit Text.
 • Se folosește comanda Set Z All pentru a modifica coordonatele z ale tuturor entităților conținute într-un desen
 • Efectuați zoom cu ajutorul rotiței mouse-ului în timp ce efectuați simultan o panoramare cu rotița mouse-ului.
 • Se pot accesa noi clase, metode și proprietăți .NET.